Blatchford Ortopedi

K A R R I E R E  - B L I   E N   A V   O S S

Hos oss er det menneskene som er bedriften.

Vi er

Spesialister

Avdelinger i Norge

Ansatte globalt

Noen ord fra våre medarbeidere..

 • I Blatchford kan jeg bidra til å gjøre noe godt for andre mennesker. Vi har et godt arbeidsmiljø. Jeg er så heldig som jobber på en arbeidsplass med kollegaer som er hyggelige, inkluderende, omsorgsfulle og samarbeidsvillige.

  Charlotte Goldmann

  Administrasjonsleder

 • Jeg liker å hjelpe mennesker og gi folk et bedre liv. Før jobbet jeg med biler. Å jobbe med mennesker oppleves mer meningsfylt.

  Tonny Schjølberg

  Verkstedsleder

Vår visjon

 • Vi gjør mobilitet mulig slik at drømmer kan realiseres.

Våre verdier

Vi har et sosialt og godt arbeidsmiljø med motiverte medarbeidere og fornøyde kunder. Blatchford driver systematisk klinisk forskning for å utvikle nye og bedre hjelpemidler, og dette vil fremover komme våre pasienter og kunder til gode.

 • SAMARBEID - Vi er samkjørte, tydelige og sammensveiset. For oss betyr det at vi har et felles mål. Vi samarbeider med kundene og er enkle å ha med å gjøre. Vi oppnår mer i fellesskap.

 • MOT - Vi er ærlige, engasjerte og trygge på oss selv. Hos oss betyr det at vi sier det som det er. Vi løser de problemene som er viktige for pasienter og kunder. Vi lar oss ikke stoppe av hvordan ting gjøres i dag.

 • INTEGRITET - Vi er åpne, ansvarlige og redelige. For oss betyr det at vi kommuniserer på en åpen måte. Vi oppfyller forpliktelser overfor pasienter og kunder. Vi har holdningene som gjør at vi handler rett.

 • INNOVASJON - Vi er fokuserte, eksperimentelle og fleksible. For oss betyr det at vi setter kunden først når vi gjør nyskapninger. Vi definerer det mulige ved å teste det umulige. Vi ser på forandringer som muligheter.

 • LÆRING - Vi er nysgjerrige, tilpasningsdyktige og utviklende. For oss betyr det at vi verdsetter og tar grep som følge av tilbakemeldinger fra pasienter og kunder. Vi reiser oss raskt etter nederlag, slik at fremgangen blir enda raskere. Vi tilstreber å bli en bedre utgave av oss selv.

Hvorfor bli en del av Blatchford?

 • Helseforsikring, Obligatorisk tjenestepensjon, uførepensjon og AFP er noen av våre personalgoder.

 • Vi har gode velferds- og fleksitidsordninger i selskapet.

 • Lederskap, vi leder gjennom verdiene våre: SMIIL - Samarbeid, Mot, Integritet, Innovasjon og Læring

 • Vi har et godt utviklet turnusprogram for turnuskandidatene, samt lærlingprogram for våre lærlinger. Hos oss kan du få mulighet til å utveksle fagkompetanse ved å hospitere og arbeide i flere av våre avdelinger.

 • Vi er konkurransedyktige på lønn.