Blatchford Ortopedi
Fagområde

Design og Produksjon

Hvorfor bli en del av Blatchford?

  • Helseforsikring, Obligatorisk tjenestepensjon, uførepensjon og AFP er noen av våre personalgoder.

  • Vi har gode velferds- og fleksitidsordninger i selskapet.

  • Lederskap, vi leder gjennom verdiene våre: SMIIL - Samarbeid, Mot, Integritet, Innovasjon og Læring

  • Vi har et godt utviklet turnusprogram for turnuskandidatene, samt lærlingprogram for våre lærlinger. Hos oss kan du få mulighet til å utveksle fagkompetanse ved å hospitere og arbeide i flere av våre avdelinger.

  • Vi er konkurransedyktige på lønn.