Fagområde

Design og Produksjon

Connect

Connect

Opprett kontakt med oss for å bli oppdatert om nye stillinger.

Alle ledige stillinger

Du blir en del av et godt arbeidsmiljø med motiverte kollegaer og hvor mestringsklima står høyt

Hvorfor bli en del av Blatchford?

Helseforsikring, Obligatorisk tjenestepensjon, uførepensjon og AFP er noen av våre personalgoder.
Vi har gode velferds- og fleksitidsordninger i selskapet.
Lederskap, vi leder gjennom verdiene våre: SMIIL - Samarbeid, Mot, Integritet, Innovasjon og Læring
Vi har et godt utviklet turnusprogram for turnuskandidatene, samt lærlingprogram for våre lærlinger. Hos oss kan du få mulighet til å utveksle fagkompetanse ved å hospitere og arbeide i flere av våre avdelinger.
Vi er konkurransedyktige på lønn.
Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor